Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на  Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца ние ще създадем Румъно-Български културно - информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района ще могат свободно да ползват средства за комуникация – IP телефони, Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин двете общности ще се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес, ще могат да обсъждат и решават общи проблеми. Ще създадем един общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж и ще предоставим свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки.

 

Нощ в библиотеката

27.04.2015 Във вълнуващо и незабравимо за врачани събитие се превърна „Нощ в библиотеката“, организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев“.  Стотици приятели и почитатели на литературата и изкуствата участваха в инициативите,  организирани…

Кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот

15.05.2015 На 14 май 2015 г. от 10:30 часа в Конферентната  зала на община Враца Регионална библиотека „Христо Ботев” организира Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене…

Библиотека на 2014 година

15.05.2015 Екипът на Регионална библиотека "Христо Ботев"- Враца благодари на Българската библиотечно-информационна асоциация за наградата "Библиотека на годината за 2014 година! За нас е чест!

Център за информация и комуникация Долж-Враца

15.05.2014 На 12 май официално бе открит Център за информация и комуникация Долж - Враца към Регионална библиотека "Христо Ботев". От месец март 2013 година Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е…

Конференция за откриване на проект „Трансграничен Център за информация и комуникация Долж-Враца“

03.07.2013 Конференция за откриване на проект „Трансграничен Център за информация и комуникация Долж-Враца“ На 03.07.2013 в голямата зала на Окръжен съвет Долж , Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“ проведе конференция…

5-та работна среща по Трансграничен проект, гр. Крайова - Румъния

19.06.2014 На 19 и 20 юни 2014 г. библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Христо Ботев” посетиха румънския град Крайова, където взеха участие в работна среща по Проект 2(4i) -1.2-6, MIS-ETC code…

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.